Indeks | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5


1G afk., s.nw. [gewoonlik enkelvoud] eerste generasie | ENGELS: first generation | 1G
1G-dekking (histories) internasionale standaard vir koordlose/mobiele toestelle.

1G-tegnologie Ook eerstegenerasietegnologie (histories) eerste generasie van analoog-sellulêre toestelle waarmee ’n mens kon bel.